Αποδοχή Όρων

 

Η Metis Marketing Agency  δημιούργησε το διαδικτυακό τόπο www.metisagency.gr (στο εξής «Ιστοσελίδα» Η «Site ” Ή” Υπηρεσία “), με σκοπό την παρουσίαση των υπηρεσιών που προσφέρει. Η χρήση της Ιστοσελίδας καθώς και των επιμέρους υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω αυτών, υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης και την εφαρμοζόμενη Πολιτική Απορρήτου της Metis Marketing Agency . Η χρήση της Ιστοσελίδας (ακόμα και η απλή περιήγηση σε αυτήν) δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου από τον χρήστη , όπως ισχύουν ανά πάσα στιγμή καθώς και την ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΔΟΔΗ ΤΩΝ COOKIES. Η συνεχιζόμενη χρήση της Ιστοσελίδας μετά τη διενέργεια τροποποιήσεων στους παρόντες Όρους εκλαμβάνεται ως αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων.

 

Η Metis Marketing Agency  δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάκοπη και χωρίς τεχνικά σφάλματα λειτουργία της Ιστοσελίδας και ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των χρηστών για τυχόν ζημιές, που προκύψουν από την μη ομαλή λειτουργία ή την διακοπή πρόσβασης σε αυτήν.

Σκοπός

Σκοπός της Ιστοσελίδας είναι να παρουσιάσει αναλυτικά τις υπηρεσίες της Metis Marketing Agency   στους υπάρχοντες και εν δυνάμει πελάτες της.

Δικαίωμα Χρήσης

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει οποιοδήποτε ισχύοντα τοπικό, εθνικό ή διεθνή νόμο ή κανονισμό ή να στείλετε, να λάβετε, να «ανεβάσετε», να «κατεβάσετε», να χρησιμοποιήσετε ξανά οποιοδήποτε υλικό δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα περιεχομένου μας.

 

Εγγραφή Newsletters

Μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία Newsletter της Ιστοσελίδας με στόχο η ιστοσελίδα να σας ενημερώνει για τα νέα της μέσω της εκάστοτε υπηρεσίας email.

Η χρήση οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία newsletter διέπεται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Συμφωνείτε να μην παραπλανάτε υποδυόμενος οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή χρησιμοποιώντας ψευδή ονόματα ή ονόματα που δεν έχετε εξουσιοδότηση για χρήση.

Δεν επιτρέπεται η πολλαπλή εγγραφή για χρήση από το ίδιο άτομο. Η παραβίαση αυτής της ρήτρας μπορεί να οδηγήσει σε τερματισμό της συμμετοχής σας.

 

Πνευματική Ιδιοκτησία

Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε, να αντιγράψετε, να αναπαραγάγετε, να μεταφορτώσετε, να αναδημοσιεύσετε, να μεταδώσετε , να προβάλλετε, να τροποποιήσετε ή να χρησιμοποιήσετε ξανά υλικό από αυτήν την Ιστοσελίδα για οτιδήποτε άλλο εκτός από προσωπική, μη εμπορική χρήση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας.

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτόν τον ιστότοπο και το περιεχόμενό του (με εξαίρεση τις Κριτικές και περιλαμβάνοντας χωρίς περιορισμό το σχεδιασμό, το κείμενο, τα γραφικά, τα λογότυπα, τα εικονίδια, τις εικόνες και όλα τα λογισμικά, τις βάσεις δεδομένων και τον πηγαίο κώδικα που συνδέονται με τον ιστότοπο) ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί με νόμιμη άδεια χρήσης στο www.metisagency.gr ή αλλιώς χρησιμοποιούνται από το www.metisagency.gr όπως επιτρέπεται από το νόμο. Είμαστε οι μοναδικοί και αποκλειστικοί κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της. Επίσης, διατηρούμε αποκλειστικά τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα λογότυπα, τα εμπορικά ονόματα, και άλλα πνευματικά και ιδιοκτησιακά δικαιώματα σε όλο τον κόσμο που σχετίζονται με τον Ιστότοπο, τα οποία μπορεί να προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άλλα ισχύοντα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και Νόμους . Αναγνωρίζετε ότι ο Ιστότοπος περιέχει πρωτότυπα έργα και έχει αναπτυχθεί, καταρτιστεί, προετοιμαστεί, αναθεωρηθεί, επιλεγεί και διοργανωθεί από εμάς και άλλους με την εφαρμογή μεθόδων και προτύπων που αναπτύσσονται και εφαρμόζονται μέσω των δαπάνης σημαντικού χρόνου, προσπάθειας και χρημάτων και αποτελεί πολύτιμη πνευματική ιδιοκτησία τόσο δική μας όσο και άλλων.

Εκτός αν έχετε συμφωνήσει διαφορετικά γραπτώς μαζί μας, τίποτε στους Όρους δεν σας δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε εμπορικά ονόματα, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, λογότυπα, ονόματα τομέα ( domain name ) και άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Metis Marketing Agency  .

Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τεχνικές πλαισίωσης για να επισυνάψετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα ή λογότυπο ή άλλες κατοχυρωμένες πληροφορίες του www.metisagency.gr. Ή να καταργήσετε, να αποκρύψετε ή να καταργήσετε οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία ή άλλη ιδιόκτητη ειδοποίηση ή αναγνωριστικό προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του μεγέθους, του χρώματος, της θέσης ή του στιλ κάθε ιδιόκτητου σήματος. Κάθε παράβαση θα οδηγήσει στην προσήκουσα δικαστική δίωξη εναντίον σας στον κατάλληλο φορέα για την αναζήτηση όλων των διαθέσιμων / δυνατών αποζημιώσεων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους της χώρας παραβίασης.

Το δικαίωμα χρήσης των επιμέρους σημάτων στην ως άνω ιστοσελίδα, ως τρίτος, παρέχεται από το άρθρο 126 §1 του Ν. 4072/2012, άρθρο 12 του Κανονισμού 207/2009 του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2009 για το κοινοτικό σήμα. Κάθε χρήση των ως άνω σημάτων πραγματοποιείται καλόπιστα και σε απόλυτη συμφωνία με τους όρους και κανόνες που τίθενται από τα συναλλακτικά ήθη τα όποια ισχύουν στη βιομηχανία και στο εμπόριο. Η χρήση των παραπάνω σημάτων είναι αναγκαία προκειμένου να δηλωθεί ο προορισμός των προϊόντων και των υπηρεσιών, ιδίως αφού πρόκειται για εξαρτήματα ή ανταλλακτικά.

Προσωπικά Δεδομένα

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι αποδέχεται τις πρακτικές και τις πολιτικές που περιγράφονται στο παρόν και συναινεί στη συλλογή, χρήση, επεξεργασία και ενδεχόμενη διαβίβαση των πληροφοριών του. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών θα τηρούνται σε αρχείο, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της παροχής υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2472/1997, Ν.2774/1999 και τις Οδηγίες της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η Metis Marketing Agency  δεσμεύεται ότι δεν θα πωλήσει, μεταβιβάσει ή κοινοποιήσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, που θα συλλεχθούν μέσω της Ιστοσελίδας με την επιφύλαξη όσων παρατίθενται. Κάθε –εγγεγραμμένος- χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την Metis Marketing Agency  την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το εν λόγω αρχείο.

Ασφάλεια Δεδομένων

Διατηρούμε αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων φυσικών, ηλεκτρονικών και διαδικαστικών εγγυήσεων, για την προστασία των Χρηστών. Τα πρωτόκολλα αυτά περιλαμβάνουν συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ελληνικού νόμου (2472/1997) για την αποφυγή οποιασδήποτε απώλειας, κατάχρησης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης ή καταστροφής των προσωπικών σας πληροφοριών. Παρόλο που προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ασφάλεια των δεδομένων, δεν εγγυόμαστε την ασφάλειά τους.

Προσφέρουμε επίσης ασφαλή πλοήγηση στον Ιστότοπο. Η χρήση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μεθόδων επικοινωνίας ενδέχεται να μην είναι ασφαλής και συνιστούμε να μην στέλνετε πληροφορίες με άλλο τρόπο παρά κατευθείαν μέσω του Ιστότοπού μας.

Σύνδεσμοι από την Ιστοσελίδα μας

Όπου ο Ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και πηγές πληροφοριών που παρέχονται από τρίτους, οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για την ενημέρωσή σας . Δεν έχουμε κανένα έλεγχο επί του περιεχομένου αυτών των ιστότοπων ή πηγών και δεν αποδεχόμενα καμία ευθύνη γι ‘αυτούς ή για τυχόν απώλειες ή ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει μόνο για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο και δεν ισχύει για ιστότοπους τρίτων μερών στους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση από εδώ. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές απορρήτου των ιστότοπων τρίτων μερών και συμβουλεύουμε τους πελάτες να διαβάσουν τις πολιτικές απορρήτου άλλων ιστοτόπων πριν καταχωρήσουν οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα.

Ευθύνη

Έχουμε λάβει κάθε μέριμνα για την προετοιμασία της Ιστοσελίδας μας. Ωστόσο, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε σχέση με τέτοιο περιεχόμενο ή για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε στον Ιστότοπό μας. Αν ενημερωθούμε για τυχόν ανακρίβειες στην Ιστοσελίδα μας, θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε το συντομότερο δυνατό. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, αποκλείουμε κάθε ευθύνη (είτε συμβαίνει λόγω αμέλειας ή άλλης μορφής) για απώλεια ή ζημία που μπορεί να υποστείτε ή οποιοσδήποτε τρίτος σε σχέση με τον Ιστότοπό μας και με οποιονδήποτε ιστότοπο συνδέεται με τον Ιστότοπό μας και σε σχέση με το υλικό του . Αυτό δεν επηρεάζει την ευθύνη μας η οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί βάσει του ισχύοντος νόμου.

 

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ο Ιστότοπός μας δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο. Από καιρό σε καιρό, ενδέχεται να περιορίσουμε την πρόσβαση σε ορισμένα μέρη του Ιστότοπού μας ή σε ολόκληρο τον Ιστότοπό μας σε χρήστες που έχουν εγγραφεί.

Δήλωση Αποποίησης

Ως Metis Marketing Agency δεν είμαστε υπεύθυνοι έναντι των άλλων για τυχόν καθυστέρηση ή μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει της παρούσας συμφωνίας, οι οποίες προκύπτουν από οποιαδήποτε αιτία πέρα από τον έλεγχό μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν γεγονότων ανωτέρας βίας.

Τροποποιήσεις των Όρων

Δύναται να τροποποιήσουμε τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας ενημερωμένους ή αναθεωρημένους Όρους και Προϋποθέσεις στην Ιστοσελίδα. Ελέγξτε συχνά για τυχόν ενημερώσεις ή αναθεωρήσεις αυτών των Όρων. Εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά από εμάς, οποιεσδήποτε Τροποποιήσεις θα ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των Τροποποιήσεων. Η χρήση της Υπηρεσίας μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή στους Όρους θα θεωρείται ως ρητή αποδοχή σας σε τέτοιους τροποποιημένους / τροποποιημένους όρους και συμφωνείτε επίσης να δεσμεύεστε από αυτούς τους τροποποιημένους / τροποποιημένους Όρους.

Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την χρήση των υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια της Πάτρας.

Πολιτική Απορρήτου

Η Πολιτική Απορρήτου διαβάζεται σε συνδυασμό με τους Όρους Χρήσης. Η συγκεκριμένη σελίδα σας ενημερώνει για τις πολιτικές μας σχετικά με τη συλλογή & τη χρήση προσωπικών πληροφοριών που λαμβάνουμε από χρήστες του ιστότοπου.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για την παροχή υπηρεσιών προς τον εκάστοτε χρήστη και τη βελτίωση του ιστότοπου. Με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου, συμφωνείτε με τη συλλογή και χρήση των πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα πολιτική και με τις απαιτήσεις του ελληνικού δικαίου ( Ν. 2472/1997).

Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης που μπορείτε να μας παρέχετε θα μπορούσαν ευλόγως να χρησιμοποιηθούν από εμάς, όπως επιτρέπεται από και σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων για : (i) να σας αναγνωρίσουν και να σας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας (για τη διαχείριση και την παράδοση παραγγελίας ) ή για να βοηθήσουμε τα Καταστήματα μας στην πραγματοποίηση της παράδοσης μιας παραγγελίας ή σε απάντηση σε οποιοδήποτε ερώτημα. (Ii) να στείλουμε προωθητικές και διαφημιστικές ανακοινώσεις σε εσάς σχετικά με εμάς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. (Iii) ανταλλαγή δεδομένων με τις συνεργαζόμενες εταιρείες, τους επιχειρηματικούς μας εταίρους και τις εταιρείες έρευνας αγοράς για τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς και ανάλυσης σχετικά με τις υπηρεσίες μας για λογαριασμό μας. (Iv) να στείλουμε ενημερωτικά δελτία, ενημερώσεις και e-mail. (V) δημιουργία εξατομικευμένου περιεχομένου, προσφορών, υπηρεσιών και διαφήμισης • (Vi) να υποστηρίξουμε κάθε άλλο σκοπό που θα δηλώνεται κατά τη στιγμή της συλλογής των πληροφοριών σας, με την επιφύλαξη τυχόν προτιμήσεων που ενδεχομένως έχετε δηλώσει. Vii) την πρόληψη δόλιων συναλλαγών και κλοπής • και (viii) για τη συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο, κυβερνητικό αίτημα, δικαστική απόφαση ή με άλλο τρόπο προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας εμάς ή άλλων.

 

*Πληροφορίες σχετικά με πιστωτικές η άλλες κάρτες δεν θα σας ζητηθεί στη παρούσα να καταχωρήσετε. Οποιοδήποτε σχετικό συμβάν υποχρεώστε να το αναφέρεται στην Εταιρία Metis Marketing Agency  καθώς επίσης οφείλετε να Μην παραχωρήσετε τέτοιου είδους πληροφορίες.

Cookies

Τα cookies είναι αρχεία με μικρό όγκο δεδομένων, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ανώνυμο μοναδικό αναγνωριστικό. Τα cookies αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης σας από έναν ιστότοπο και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

 

Όπως πολλοί ιστότοποι, χρησιμοποιούμε “cookies” για τη συλλογή πληροφοριών. Από τη στιγμή που χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό μας ιστότοπο αποδέχεται αυτομάτως και την συλλογή cookies. Εάν δεν θέλετε να παράσχετε σε εμάς τις πληροφορίες cookies μπορεί η πλοήγηση σας να στον Ιστότοπο να πραγματοποιείται μέσο ανώνυμης περιήγησης, επιλογής που είναι δυνατή από τον πλοηγητή – browser που χρησιμοποιείτε.

Ασφάλεια

Όπου συλλέγουμε ευαίσθητες πληροφορίες (όπως π.χ email), αυτές οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και μας μεταδίδονται με ασφαλή τρόπο. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε αναζητώντας ένα εικονίδιο κλειδώματος στη γραμμή διευθύνσεων και αναζητώντας “https” στην αρχή της διεύθυνσης της ιστοσελίδας.

Ενώ χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση για την προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών που μεταδίδονται ηλεκτρονικά, προστατεύουμε επίσης τις πληροφορίες σας εκτός σύνδεσης. Μόνο οι εργαζόμενοι που χρειάζονται τις πληροφορίες για να εκτελέσουν μια συγκεκριμένη εργασία (για παράδειγμα, τιμολόγηση ή εξυπηρέτηση πελατών) έχουν πρόσβαση σε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Οι υπολογιστές / διακομιστές στους οποίους αποθηκεύουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες διατηρούνται σε ασφαλές περιβάλλον.

Η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε και οι πολιτικές που έχουμε εφαρμόσει αποσκοπούν στην προστασία της ιδιωτικής σας ζωής από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και ακατάλληλη χρήση.

 

Όπου ενδείκνυται, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ασφαλή μετάδοση πληροφοριών, όπως τα στοιχεία email, από τον υπολογιστή σας στο διακομιστή μας, χρησιμοποιώντας το λογισμικό κρυπτογράφησης SSL (Secure Sockets Layer). Ωστόσο, λόγω της εγγενούς ανοικτής φύσης του Διαδικτύου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλα τα διαβιβαζόμενα δεδομένα θα είναι ασφαλή, καθώς καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Η χρήση αυτού του ιστότοπου καταδεικνύει την παραδοχή του κινδύνου αυτού.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε ή να αλλάξουμε την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή και θα πρέπει να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για ενημερώσεις που θα τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή τους. Η συνεχιζόμενη χρήση της Υπηρεσίας μετά την δημοσίευση οποιωνδήποτε τροποποιήσεων στην Πολιτική Απορρήτου σε αυτή τη σελίδα θα συνιστά την αναγνώρισή σας για τις τροποποιήσεις και τη συγκατάθεσή σας να τηρείτε και να δεσμεύεστε από την τροποποιημένη Πολιτική Απορρήτου.

Πρόσβαση στις πληροφορίες

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να ασκείτε ορισμένους ελέγχους και επιλογές σχετικά με τη συλλογή, χρήση και ανταλλαγή των πληροφοριών σας. Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, μπορείτε να ζητήσετε να:

Διορθώστε τα δεδομένα σας, αν είναι ανακριβή.

Μην μεταφέρονται τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους.

Διαγράψτε τα Προσωπικά σας Στοιχεία, εκτός αν μας ζητηθεί να τα διατηρήσουμε σύμφωνα με το Νόμο.

Σας παρέχουμε ένα αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που διατηρούνται στα τρέχοντα αρχεία μας χωρίς χρέωση ή για μια λογική χρέωση, αν τα αρχεία πρέπει να ανασυρθούν από αντίγραφα ασφαλείας ή αρχειοθετημένα αρχεία.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων ή σχόλια που σχετίζονται με αυτή την Πολιτική Απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που ακολουθούν.

Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@metisagency.gr

Scroll to Top